Coşkun Yıldırım - Akıllı Hayvancılık ile Güçlenen Çiftçiler

PROJELER - Akıllı Hayvancılık ile Güçlenen Çiftçiler

Akıllı Hayvancılık ile Güçlenen Çiftçiler

Ürün Kodu : 20-01

Kategori : ÇALIŞMALARIM

Alt Kategori : PROJELER


Bu proje doğaya, hayvanlara saygılı bir düzende çiftçinin iş gücünü azaltıp verimi arttırarak ekonomik olarak güçlendirerek köyünde mutlu yaşamasını sağlamaktadır. Bu nedenle Dünya’nın geleceği için çok önemlidir.

Adil ve erişilebilir fiyatlı sağlıklı gıdaya ulaşabilmenin en uygun ve kolay yöntemi küçük aile çiftçilerinin verimliliğini arttırmaktan ve çiftçilerin yaşam kalitesini yükseltmekle mümkün olabilir.

Küçük aile çiftçilerinin, aile iş gücünü katarak yaptıkları tarımsal üretim her zaman adil fiyatlı ve daha lezzetli olacaktır. Ayrıca bu iş gücünün kırsal alanda tutulması da kırsaldan kente göçü azaltacaktır hatta önleyebilecektir.

Ancak çiftliklerde işler hiç te kolay değildir. Bitkisel üretim yapan çiftçilerin zorlukları hayvancılık yapan çiftçilere göre daha azdır. Hayvansal üretim yapanların zorlukları ise bir hayli fazladır.

Küçük çiftçilerin birçoğu paranın geri dönüşünü hızlı şekilde sağladığı için tüm zorluklarına rağmen hayvancılık yapmaktadır.

Hayvan sürülerinin sürdürülebilirliğinin gerçekleşmesi için, dişi hayvanların doğru zamanda döllemelerinin yapılması, her gün sütlerinin sağılması ve verimli hayvanların sürülerde bırakılarak verimsizlerin sürüden çıkarılması gerekmektedir.

Büyük çiftlikler bu çalışmaları teknolojik imkanları kullanarak yapabilmektedirler. Ancak küçük çiftçiler teknolojinin ilk yatırım maliyetini karşılayamadıkları için bu sistemleri kullanamıyorlar. Bu durum verimliliklerini ve karlılıklarını düşürüyor.

Büyük çiftliklerin verimlilikleri ve karlılıkları karşısında rekabet edemeyen küçük çiftçiler, üretimden çıkmakta ve pazarı büyük çiftliklerin tekeline bırakmaktadır. Bu durumun devam etmesi uzun vadede gıdaya erişimimizde tekelleşmeyi gündeme getirecektir.

Korkarım, gıda üretiminin büyük bölümünün endüstriyel çiftlikler tarafından gerçekleşmesi halinde hiçbir zaman adil fiyatlarla doğal gıdaya erişemeyeceğiz.

Bu büyük sorunu çözmek için, endüstriyel çiftçilerin kullandığı BlockChain ve verimlilik teknolojilerini küçük çiftçilerin kullanımına sunabilmek için erişilebilir kılmamız gerekiyor.

Biz bunu denedik ve başardık, şimdi biraz daha ilerletmek ve modeli yaygınlaştırmak istiyoruz.

Önce halkının teknolojiye dirençleri normalin üstünde olan bir köy bulduk. Hayvancılık yapan çiftçilerin en önemli sorunlarının başında hayvanları sağmak ve sağılan sütü toplama aracı gelene kadar soğutmak gerekiyordu. Hayvanın memesinden 22 derecede sağılan sütü hızla +4 dereceye indirmek ve öylece saklamak gerekiyordu. Bu çoğu yerde başarılamıyor ve büyük emeklerle ve maliyetle üretilen süt kalitesiz ve sağlıksız bir hale geliyordu.

Böyle yapılan üretimlerde bir standart sağlanamıyordu. Daha önce hayvanların bir yerde bakılması ve sağılması ile ilgili birkaç çeşit öneri ve örnek çalışma yapılmış ancak hiç biri başarılı olmamıştı. Nedenini araştırdık. Küçük çiftçiler, evlerindeki çiftlik hayvanlarına ailenin bir ferdi gibi davranıyorlar ve duygusal bağ kuruyorlardı. Bu nedenle hayvanlarını toplu bakım merkezlerine göndermiyorlardı.

Çiftçilere hayvanlarını kendi ahırlarında bakabileceklerini onları köyün orta noktasındaki kurduğumuz sağım hanede sağmayı ve her inekten alınan sütün miktarını anında çiftçinin cep telefonuna göndermeyi teklif ettik.

Önce dirençle karşılaşan bu fikrimiz yaklaşık bir yıl sonra birkaç çiftçinin kabul edilmesiyle yaygınlaştı. Hayvanların ayaklarına bağladığımız bir pedometre ile hayvanın tüm bilgilerini ve sağımda aldığımız sütü belirleyebiliyoruz. Sağılan süt çiftçinin cep telefonuna SMS olarak gidiyor. Ay sonunda her hayvan için ayrı ayrı ve günlük raporlarını alabiliyorlar.

İzlenebilir, adil ve erişilebilir fiyatlı gıda zinciri için üretimin kaynağından küçük üreticilerin BlockChainin in ilk ve en zorlu halkasına teknolojiyi entegre edecek modeli geliştirdik, teknoloji dirençleri en yüksek yerlerden birinde uyguladık, aksamalara müdahale ettik ve 22 aydır aksaksız çalışan bir sistem geliştirdik. Çiftçilerin verimlilikleri, karlılıkları arttı buna bağlı yaşam kaliteleri de yükseldi. Bunu yaygınlaştırmak istiyoruz.

 

SİZİ ARAYALIM 

image-1 image-3

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bültene Abone Olup Kampanyalarımızdan Anında Haberdar Olabilirsiniz.